AH Kleijnen U bent van harte welkom in onze winkels te Maastricht en Valkenburg.   www.ah.nl
   
Algemene Voorwaarden

Privacy beleid


De gegevens die u aan ons verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij uw registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Uw persoonlijke gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden, anders dan voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens en verificatie van de door u uitgevoerde transacties. Albert Heijn Kleijnen-beleid inzake omgaan met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.ah-kleijnen.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn Kleijnen en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.ah-kleijnen.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Privacy reglement www.ah-kleijnen.nl
1. Contactgegevens beheerder van de websites van Albert Heijn Kleijnen
a) Ons postadres is Plein 1992 nr. 52, 6221 JP Maastricht
b) U kunt ons bereiken op het bovenstaande postadres, via het contactformulier, of via het telefoonnummer 043-358 18 33
2. Van elke bezoeker aan onze website/webwinkel herkent onze webserver automatisch de domeinnaam.
3. Wij verzamelen en bewaren van onze bezoekers c.q. klanten de volgende gegevens:
a) De domeinnaam.
b) De e-mail adressen die door bezoekers worden opgegeven bij bestellingen en andere invulformulieren.
c) De e-mail adressen van bezoekers die met ons communiceren via e-mail.
d) Geaggregeerde informatie over welke webpagina's bezocht c.q. bekeken worden (dit wordt dus niet per individuele bezoeker bijgehouden).
e) Informatie die bezoekers vrijwillig aan ons geven via bijvoorbeeld online enquetes en registratieformulieren (naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, voorkeuren, etc.).
f) Een historisch bestand van alle bestellingen die een klant bij ons heeft gedaan.
4. De gegevens die wij verzamelen, worden:
a) gebruikt voor interne analyses.
b) gebruikt voor het verbeteren van de inhoud van de website/webwinkel.
c) gebruikt voor het attenderen van bezoekers op veranderingen in onze website/webwinkel.
d) gebruikt voor het zoeken van rechtstreeks contact met bezoekers voor marketingdoeleinden
e) niet gedeeld met andere organisaties.
5. Cookies. Een cookie is een klein bestand dat informatie uitwisselt met bezochte internetsites en de webbrowser. Elke site stuurt informatie die door de browser wordt opgeslagen. Hierdoor kan een browser "onthouden" welke sites en welke pagina's van een site zijn bezocht. Een cookie is het als het ware het supermarktbonnetje van de internetbrowser. Alles wat u heeft gekocht (bezocht op het web), staat op het bonnetje (cookie). Wij maken geen gebruik van cookies.
6. Als u geen e-mail van ons wenst ontvangen in de toekomst, laat ons dit dan weten door
a) een melding hiervan te maken via ons contactformulier
b) ons te bellen op: 043-358 18 33
c) ons een brief te schrijven op ons postadres
7. Wij hebben geen enkele relatie of samenwerking met (reclame)bedrijven die adverteren op onze website.
8. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat wij op een onvoorziene wijze gebruik maken van klantgegevens, die niet omschreven is in ons privacy beleid. Zodra zich deze situatie voordoet publiceren wij de wijzigingen in ons privacy beleid op onze website, inclusief de mogelijkheid om hier aan te geven dat u niet wilt dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden. Als u zelf wilt bepalen waarvoor uw gegevens worden gebruikt, betekent dit wel dat u regelmatig op onze website ons privacy reglement moet controleren op wijzigingen.
9. Wij geven bezoekers van onze webwinkel geen mogelijkheden om feitelijke onjuistheden te corrigeren in de persoonlijke gegevens die wij van hen bijhouden. Feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd door het aanmaken van een melding via het contactformulier.
10. Veiligheid:
a) Wij maken altijd gebruik van standaard versleutelingstechnologie als er gegevens van bezoekers naar en van de webwinkel worden verzonden
b) We hebben afdoende beveiligingsmaatregelen genomen bij onze fysieke faciliteiten (webserver e.d.) om onze bezoekers te beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste aanpassingen van hun persoonlijke gegevens zoals die via de webwinkel zijn verzameld.
11. Naleving van dit privacy reglement
Als u van mening bent dat wij ons privacy reglement, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, kunt u contact op nemen met:
a) de klantenservice van Albert Heijn Kleijnen via het contactformulier, per post, of telefoonnummer 043-358 18 33
b) College Bescherming Persoonsgegevens. Voor aanmelding en achtergrondinformatie over Wet Bescherming Persoonsgegevens, zie www.cbpweb.nl
Telefoonnummer: 043-358 18 33
E-mail: via contactformulier
P/a Albert Heijn Plein 1992
Plein 1992 nr. 52
6221 JP  Maastricht
KvK: 14065407/14044467
 
 
Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar. Gewoon bij Albert Heijn Kleijnen Algemene Voorwaarden    Sitemap